Sökning: "miniaturization"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet miniaturization.

 1. 1. Masking Moments The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Ing-Marie Back Danielsson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Masking practices; masks; transitions; Iron Age; Scandinavia; kuml; body; metaphorical thinking; miniaturization; queer theory; feminism; sex; gender; personhood; rune stones; gold foil figures; oral literacy; food preparation; burials; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis explores bodily representations in Late Iron Age Scandinavia (400–1050 AD). Non-human bodies, such as gold foil figures, and human bodies are analysed. The work starts with an examination and deconstruction of the sex/gender categories to the effect that they are considered to be of minor value for the purposes of the thesis. LÄS MER

 2. 2. Miniaturized, Membrane-Based and Environmentally Green Sample Preparation Systems: Applications for Biological and Environmental Aqueous Samples

  Detta är en avhandling från Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Thaer Barri; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytisk kemi; Analytical chemistry; Free concentration; Exhustive extraction; Microporous membrane liquid-liqid extraction; Miniaturization; Supported liquid membrane extraction; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Contemporary advancements in miniaturization of analytical systems have advantageously fostered development, automation, and hyphenation of a variety of sample preparation techniques. Among several downscaled extraction designs, porous synthetic polymeric membranes (such as flat sheet (FS) or hollow fiber (HF)) have been utilized for membrane-based extraction, separating two aqueous phases (as in supported liquid membrane (SLM) extraction or one aqueous phase and another organic phase (as in microporous membrane liquid-liquid extraction (MMLLE)). LÄS MER

 3. 3. Microfluidic biosensing systems based on enzymes, antibodies and cells

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Richard Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; Analytisk kemi; chemiluminescence; immobilization; cell; antibody; enzyme; miniaturization; Microfluidic; microchip;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kemister kallas de, som förstå att utreda hwad hwarje sak består utaf, och huru man af beståndsdelarne må kunna sammansätta nya ämnen. Kunskapen härom kallas Kemi. Den största Kemisten war wår landsman Jacob Berzelius, som föddes 1779 i Wäfwersunda i Östergötland och dog i Stockholm 1848. Så skriver N. LÄS MER

 4. 4. New methods for sensitive analysis with nanoelectrospray ionization mass spectrometry

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Patrik Ek; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mass spectrometry; electrospray ionization; nanoelectrospray ionization; adjustable gap; emitter; miniaturization; improved sensitivity; nanoliter picoliter sample volumes; Alzheimer’s disease; amyloid-beta Aβ ; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, new methods that address some current limitations in nanoelectrospray mass spectrometry (nESI-MS) analysis are presented. One of the major objectives is the potential gain in sensitivity that can be obtained when employing the proposed techniques. LÄS MER

 5. 5. On chip integrated sample preparation for proteomics

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Simon Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektroteknik; Electrical engineering; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; Analytisk kemi; sample preparation; mass spectrometry; microfluidics; miniaturization; Biochemical technology; proteomics; Analytical chemistry; Biokemisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internationellt satsas det inom bioteknologin för närvarande miljardbelopp på utveckling av mikrosystem för avancerad genom- och proteomikforskning. Genomet avser den uppsättning arvsanlag som varje individ har i varje enskild cell och proteomet är den mängd proteiner som finns i varje organism (cell). LÄS MER