Sökning: "Tom Kärrlander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tom Kärrlander.

 1. 1. Malmö diskont en krisanatomi

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Tom Kärrlander; KTH.; KTH.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : In 1817, the then fourteen-year old bank, Malmö diskont, was the target of a bank run and the bank had to close. It had already been put under government control, due to mismanagement in the last few years of its existence. LÄS MER

 2. 2. Malmö diskont en institutionell analys av en bankkris

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tom Kärrlander; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Malmö diskont; bankkris; institutionell teori; banksed; revision;

  Sammanfattning : In 1817 the then fourteen-year old bank - Malmö diskont - was subjected to a bank run and the bank closed. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned commercial banks. All three had to close as bank runs occurred on the other two banks as well. LÄS MER