Sökning: "revision"

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade ordet revision.

 1. 1. Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; auditing; advisory services; non audit services; audit quality; auditor independence; SME; revisionskvalitet; revisorns oberoende; små och medelstora företag; revision; rådgivning; efterfrågan på revision; efterfrågan på rådgivning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be exempted from the statutory audit requirement. LÄS MER

 2. 2. Non-linear belief revision : Foundations and applications : by John Cantwell

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Cantwell; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Belief revision; iterated belief revision; non-linear belief revision; epistemic entrenchment; plausibility relations; possibility relations; preferential relations; sources of information; contradictory information; non-prioritised belief revision; AGM; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : Three structures for belief revision: plausability relations on states, relations of epistemic entrenchment on propositions and systems of spheres (hypertheories), are generalised to the non-linear (non-connected) case. The further generalisation to the case of sets of such structures is also investigated. LÄS MER

 3. 3. Kommunal revision : En rättslig analys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olle Lundin; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : This is a thesis in administrative law that deals with questions concerning control and accountability on the local governmental level. Focus is set on the construction with a laymen-auditing system for controlling the administration. The Swedish system is special in this regard. LÄS MER

 4. 4. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå university of Technology

  Författare :Anna-Maria Jansson; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; revisorsperspektiv; referensramar; ”the Repertory Grid Technique”; principalkomponentanalys; “the Critical Incident Technique”; Revision;

  Sammanfattning : Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskareställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras påverkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vidtystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. LÄS MER

 5. 5. Interrogative Belief Revision

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå university of Technology

  Författare :Sebastian Enqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; belief revision; questions; modal logic; research agenda;

  Sammanfattning : This thesis deals with the theory of interrogative belief revision, a recent development in the subfield of philosophical logic known as belief revision theory. While classical belief revision theory deals with the dynamics of an agent’s beliefs, interrogative belief revision aims to describe the dynamics of the agent’s questions about the world, or research agenda, as well. LÄS MER