Sökning: "institutional conditions"

Visar resultat 1 - 5 av 290 avhandlingar innehållade orden institutional conditions.

 1. 1. Managing a cross-institutional setting a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER

 2. 2. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 3. 3. Anspråk på utbildningsforskning villkor för externa projektbidrag

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Dan Tedenljung; Örebro universitet.; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education; educational research; grant applications; power; rhetoric analysis; institutional; culture; communication; institutional speech;

  Sammanfattning : This study focuses on outcome justifications during the preparation of project applications at the Swedish Research Council during the period of 2002-2004. The study is based on a theoretical approach derived from Michel Foucault placement of the reproductive processes in language use, John L. LÄS MER

 4. 4. Conditions for Corruption : Institutions, Executive Power, and Privatization in Argentina and Chile in the 1990s

  Detta är en avhandling från Uppsala : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viviana Stechina; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corruption; political power; political elites; executive power; institutions; rules of law; accountability; transparency; political economy; governance; privatization; developing countries; Latin America; Argentina; Chile.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The question posed in this dissertation is why high-level corruption has been less widespread in Chile than in Argentina. It explores the hypothesis that political-institutional conditions have made Chile less vulnerable to high-level corruption than its neighbor. LÄS MER

 5. 5. Sexually exploited youths in the Swedish legal system Conditions of victimhood

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Johanna Lindholm; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sexual exploitation; human trafficking; procuring; adolescent; youth; investigative interviews; court decisions; narrative analysis; discourse analysis; ideal victim; stake; responsibility; categorization; credibility; reliability; victimhood; agency; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores how the Swedish legal system, specifically the police and district courts, understand and construct cases of human trafficking for sexual purposes and procuring with under-age victims. It draws on police investigative interviews and court decisions in 22 pronounced district court sentences, involving 36 female youths. LÄS MER