Sökning: "Dotterbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Dotterbolag.

 1. 1. Utlandsägda dotterbolag i Sverige : En analys av koncerninterna transaktionsmönster och finansiella samband

  Författare :Robert Joachimsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Managing a cross-institutional setting : a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER

 3. 3. Företag i kulturmöten : tre finländska företag och deras svenska dotterbolag : en etnologisk studie

  Författare :Kati Laine-Sveiby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Sverige och Finland-- Kulturskillnader -- Företagslednng; Företagskultur-- Finland; Företagskultur-- Sverige; Företagsledare-- Finland; Företagsledare-- Sverige;

  Sammanfattning : The study analyzes the managerial behavior of Finnish and Swedish managers in three Finnish corporations and their Swedish subsidiaries. Both quantitative and qualitative material is used. LÄS MER

 4. 4. Den reella organisationen och val av beslutsfaktorer vid rekrytering av nyckelpersonal till svenska dotterbolag i utlandet

  Författare :B. Ekman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Managing Quality in Cross-cultural Settings

  Författare :Promporn Wangwacharakul; Bonnie Poksińska; Martina Berglund; Anders Fundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : As companies become multinational with subsidiaries in different countries and global customers, they face challenges in managing quality related to cultural diversity. During the past decades, cross-cultural quality management research has emerged, aiming to understand the link between culture and quality management, and to provide support for quality management in different cultural contexts. LÄS MER