Sökning: "Lars Ryhammar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Ryhammar.

 1. 1. Barn och trafikundervisning : en undersökning i grundskolans årskurser 3-6

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Ryhammar; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kreativ funktion, perceptgenetisk rekonstruktion och organisatoriska förutsättningar för kreativ verksamhet. En studie av högskolelärare

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Lars Ryhammar; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Defense Mechanism Technique modified DMTm ; leadership style; organizational climate; organizational conditions; organizational structure; Applied and experimental psychology; organizational culture; percept-genesis; Spiral Aftereffect Techn; Creative Functioning Technique CFT ; creativity; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Against the background of a need for empirical research on creative university teachers and creative university environments, and for broad and encompassing models within research on creativity, various questions concerning the university teacher, the university organization and relations between them are posed. The description and interpretation of creativity and personality presented takes as its starting point a percept-genetic point of view in which the concept of creative functioning is added to Andersson's developmental and personality model. LÄS MER