Sökning: "Lars Ryhammar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lars Ryhammar.

 1. 1. Barn och trafikundervisning : en undersökning i grundskolans årskurser 3-6

  Författare :Lars Ryhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kreativ funktion, perceptgenetisk rekonstruktion och organisatoriska förutsättningar för kreativ verksamhet. En studie av högskolelärare

  Författare :Lars Ryhammar; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Defense Mechanism Technique modified DMTm ; leadership style; organizational climate; organizational conditions; organizational structure; Applied and experimental psychology; organizational culture; percept-genesis; Spiral Aftereffect Techn; Creative Functioning Technique CFT ; creativity; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Against the background of a need for empirical research on creative university teachers and creative university environments, and for broad and encompassing models within research on creativity, various questions concerning the university teacher, the university organization and relations between them are posed. The description and interpretation of creativity and personality presented takes as its starting point a percept-genetic point of view in which the concept of creative functioning is added to Andersson's developmental and personality model. LÄS MER

 3. 3. Anspråk på utbildningsforskning : villkor för externa projektbidrag

  Författare :Dan Tedenljung; Lars Ryhammar; Ove Karlsson Vestman; Rita Foss-Lindblad; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational research; grant applications; power; rhetoric analysis; institutional; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; culture; communication; institutional speech;

  Sammanfattning : This study focuses on outcome justifications during the preparation of project applications at the Swedish Research Council during the period of 2002-2004. The study is based on a theoretical approach derived from Michel Foucault placement of the reproductive processes in language use, John L. LÄS MER