Sökning: "Multinationella företag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Multinationella företag.

 1. 1. Developing, recognizing and utilizing subsidiary competence : a study of MNC Centres of Excellence

  Författare :Christine Holmström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Multinationella; Företag; Företagsekonomi; Företagsledning; Beslutsmetoder; Planeringsmetoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lokala fack i globala företag : Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985

  Författare :Johan Åkerman; Svante Beckman; Ekdahl Lars; Bernt Schiller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unions; local union organisations; group union; union organisation; multinational corporation; global corporate groups; group logic; structural obstacles; verkstadsklubbar; multinationella företag; fackföreningar; verkstadsindustri; internationalisering; historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Since the 1970's the union movement has regarded international business as a threat to union interests, democratic values and national independence. The union movement has mentioned two methods of defence against influence of international businesses: to introduce societal restrictions on a national or international level and to establish international (corporate) group unions. LÄS MER

 3. 3. Dolda vinstöverföringar : en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

  Författare :Richard Arvidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transfer pricing; Multinational companies; Company taxation; Internprissättning; Multinationella företag; Företagsbeskattning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Managing a cross-institutional setting : a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER

 5. 5. Political risks in international business : investment behavior of multinational corporations

  Författare :Lars H. Thunell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinationella företag; Investering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER