Sökning: "Nätverksplanering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Nätverksplanering.

 1. 1. Managing network organizations

  Författare :Maravelias Christian; Sven-Erik Sjöstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managerial accounting; Ekonomistyrning; Företagsorganisation; Nätverksplanering; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Managing a cross-institutional setting : a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER