Sökning: "MEDICINE Surgery Oncology"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden MEDICINE Surgery Oncology.

 1. 1. Long-term outcome research on PDR brachytherapy with focus on breast, base of tongue and lip cancer

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Bengt Johansson; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PDR; brachytherapy; outcome; partial breast irradiation; base of tongue cancer; lip cancer; quality of life; dosimetry.; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Onkologi; Oncology; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Brachytherapy (BT) with continuous low dose rate (LDR) has been used for 100 years and is considered as the radiotherapy method able to deliver a dose in the shortest time with high efficacy and low risk of side effects. The drawbacks are need for patient isolation and radiation exposure of the staff during the treatment. LÄS MER

 2. 2. ASNA1 and cisplatin resistance studies in C. elegans and in human tumor cells

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Oskar Hemmingsson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ASNA1; Cisplatin; C. elegans; Drug resistance; Apoptosis; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; kirurgi; Surgery; onkologi; Oncology; cellforskning; cellforskning;

  Sammanfattning : Platinum based chemotherapy is widely used to treat cancer. Cisplatin (diamminedichloroplatinum) combination treatments provide cure for metastatic testicular cancer and prolong survival for patients suffering from ovarian, head and neck, bladder and non small cell lung cancer. LÄS MER

 3. 3. Predictors of Lymph Node Metastasis in Primary Breast Cancer - Risk Models for Tailored Axillary Management

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Looket Dihge; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Axillary lymph node dissection; Sentinel lymph node biopsy; Ultrasonography; Nomogram; Artificial neural network; Gene Expression; Prediction model;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning1,7 miljoner nya fall av bröstcancer diagnosticeras årligen i världen. Bröstcancer är kvinnans vanligaste tumörsjukdom och i västvärlden samt Sverige kommer var åttonde till var nionde kvinna att insjukna under sin livstid. LÄS MER

 4. 4. Identification of tissue biomarkers of prognostic significance in pancreatic cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Dingyuan Hu; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pancreatic cancer; proteomics; mass spectrometry; Biomarkers; prognosis; CLCA1; pankreascancer; proteomik; masspektrometri; biomarkörer; prognos; CLCA1;

  Sammanfattning : Pankreascancer, dvs cancer i bukspottkörteln, utgör nu den tredje vanligaste orsaken till död i cancer och kommer om inga genombrott görs att utgöra andra orsak till cancerrelaterad död inom några år (efter lungcancer). Avsaknad av tidiga symtom och en uttalad terapisvikt är bidragande faktorer till den dåliga prognosen. LÄS MER

 5. 5. Assessment of Novel Molecular Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Arifin Bin Kaderi; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; prognostic markers; single nucleotide polymorphisms; RNA-based markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Medical laboratory science; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Medicinsk laboratorievetenskap; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Oncology; Onkologi; Medicin; Medicine; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : The clinical course of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is highly heterogeneous, which has prompted the search for biomarkers that can predict prognosis in this disease. The IGHV gene mutation status and certain genomic aberrations have been identified as reliable prognostic markers of clinical outcome for this disorder. LÄS MER