Sökning: "hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet hjärtstopp.

 1. 1. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Karin Dahlberg; Lars Sandman; Gunilla Silfverberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 2. 2. Bystander CPR : New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival

  Författare :Anette Nord; Lennart Nilsson; Leif Svensson; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Hult; Jörg Carlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; CPR; CPR training; BLS; Laymen; Bystander CPR; Students; Out-of-hospital cardiac arrest; Cardiac arrest; Mobile application; DVD; Feedback; Reflection; Web course; Cardiff test; Myocardial infarction; Stroke; Lifestyle factors; Elite athletes; Willingness; Survival; HLR; HLR-utbildning; Lekman; Högstadieelever; Hjärtstopp; Webutbildning; Dvd; Mobil applikation; Återkoppling; Reflektion; Cardiff test; Hjärtinfarkt; Stroke; Levnadsvanor; Elitidrottare; Motivation; Överlevnad;

  Sammanfattning : Background: It has been proved that bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) saves lives; however, which training method in CPR is most instructive and whether survival is affected by the training level of the bystander have not yet been fully described. Aim: To identify the factors that may affect 7th grade students’ acquisition of CPR skills during CPR training and their willingness to act, and to describe 30-day survival from outof- hospital cardiac arrest (OHCA) after bystander CPR and the actions performed by laymen versus off-duty medically educated personnel. LÄS MER

 3. 3. In-Hospital Cardiac Arrest : A Study of Education in Cardiopulmonary Resuscitation and its Effects on Knowledge, Skills and Attitudes among Healthcare Professionals and Survival of In-Hospital Cardiac Arrest Patients

  Författare :Marie-Louise Södersved Källestedt; Mats Enlund; Johan Herlitz; Jerzy Leppert; Eldar Søreide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; in-hospital; healthcare professionals; education; multiple-choice questions; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; sjukhus; sjukvårds¬personal; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis investigated whether out­come after in-hospital cardiac arrest patients could be improved by a cardiopulmonary resuscitation (CPR) educational intervention focusing on all hospital healthcare professionals. Annually in Sweden, approximately 3000 in-hospital patients suffer a cardiac arrest in which CPR is attempted, and which 900 will survive. LÄS MER

 4. 4. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vid existensens gräns : Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Lars Sandman; Karin Dahlberg; Anna T. Höglund; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emergency medical services; ethical competence; ethics; out-of hospital cardiac arrest; lifeworld; phenomenology; professional responsibility; sudden cardiac death; Vårdvetenskap; Caring Science; out-of-hospital cardiac arrest; ambulanssjukvård; akutvård; hjärtstillestånd; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: To describe and interpret patients’, family members’ and ambulance personnel’s experiences with regard to survival, attendance, and caring at cardiac arrests and deaths, and to analyze ethical conflicts that arise in relation to families and how the personnel’s ethical competence can affect caring and the ability to handle ethical problems.Method: The three interview studies were guided by a reflective lifeworld approach grounded in phenomenology and analyzed by searching for the essence of the phenomenon in two studies and by attaining a main interpretation in one study. LÄS MER