Sökning: "Lars Arvidson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Arvidson.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Lars Arvidson; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medborgaren som pedagogiskt projekt

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Laila Niklasson; Sven Hartman; Lars Arvidson; Per Andersson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogic; adult education; citizen education; public sphere; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pedagogic practice often involves preparing the student for different roles in society as well as personal development. The aim of the thesis is to investigate how the concept citizen is understood by single individuals and is shaped in pedagogic practice. LÄS MER