Sökning: "Lars Arvidson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Arvidson.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Författare :Lars Arvidson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medborgaren som pedagogiskt projekt

  Författare :Laila Niklasson; Sven Hartman; Lars Arvidson; Per Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogic; adult education; citizen education; public sphere; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pedagogic practice often involves preparing the student for different roles in society as well as personal development. The aim of the thesis is to investigate how the concept citizen is understood by single individuals and is shaped in pedagogic practice. LÄS MER