Sökning: "Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet.

  1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

    Författare :Lars Arvidson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER