Sökning: "Transnationell folkbildning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Transnationell folkbildning.

  1. 1. Folkbildning i global (o)rättvisa Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Sofia Österborg Wiklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

    Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER