Sökning: "Henrik Nordvall"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Henrik Nordvall.

 1. 1. I skärningspunkten mellan det globala och det lokala : tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Nordvall; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I skärningspunkten mellan det globala och det lokala Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henrik Nordvall; Staffan Larsson; Mats Ekström; Bernt Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Forums; popular adult education; ethnography; counter-hegemonic coalitions; framing; symbolic capital.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : World Social Forum, and the worldwide appearance of regional, national and local Social Forums (SF), is an important part of the movement for global justice. The aim of this thesis is to explore how the SF as a global phenomenon is interpreted and staged locally in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Att vara och agera medborgare En etnografisk studie i folkbildande praktiker

  Detta är en avhandling från Åbo Akademi

  Författare :Annika Pastuhov; Petri Salo; Henrik Nordvall; Jorun Stenøien; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular education; liberal adult education; study circle; citizenship; ethnography; Folkbildning; fritt bildningsarbete; studiecirkel; medborgarinstitut; medborgarskap; etnografi;

  Sammanfattning : Denna avhandlings kunskapsintresse riktas mot relationen mellan folkbildande verksamheters ideal, såsom frihet och jämlikhet, och utformningen av dessa ideal i praktiken. Detta görs genom att utgångspunkten tas i deltagarens perspektiv, med andra ord den part som folkbildningen gör kunskapen eller bildningen tillgänglig för. LÄS MER

 4. 4. Educational imaginaries a genealogy of the digital citizen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Rahm; Andreas Fejes; Henrik Nordvall; Pelle Snickars; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; non-formal adult education; computer policy; computer history; educational history; educational imaginaries; digital citizenship; problematizations; genealogy; Folkbildning; datapolitik; utbildningshistoria; datorhistoria; sociotekniska föreställningar; digitalt medborgarskap; problematiseringar; genealogi;

  Sammanfattning : This thesis makes use of a genealogical approach to map out and explainhow and why computers and citizenship have become so closely connected.It examines the historical continuities and disruptions, and the role thatpopular education has played in this interrelation. LÄS MER

 5. 5. Folkbildning i global (o)rättvisa Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Österborg Wiklund; Henrik Nordvall; Ann-Marie Laginder; Anna Bredström; Linda Berg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER