Sökning: "sjuksköterska-patient relation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sjuksköterska-patient relation.

 1. 1. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Depot-neuroleptics for better or for worse : patients' and nurses' experiences of long-term treatment in psychiatric outpatient care

  Författare :Bodil Svedberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Attitude; autonomy; compliance; depot neuroleptics; interaction; nurse; patient Attityd; autonomi; depåneuroleptika; följsamhet; samspel; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe how patients and nurses experience long-term treatment with depot neuroleptics given by injections and their interactions with each other. Moreover the intention was to gain an insight into how common depot treatment is by delineating occurrence of schizophrenia and other psychotic disorders. LÄS MER