Sökning: "vård av kronisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden vård av kronisk sjukdom.

 1. 1. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 2. 2. När smärtan blir en del av livet: livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder

  Detta är en avhandling från A-C Gullacksen, Bärnstensgatan 32, 253 61 Helsingborg

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; life adjustment; Life transition; living with chronic illness; coping; chronic pain; qualitative study; rehabilitation; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med undersökningen är att beskriva de livsförändringsprocesser som blir nödvändiga då en person drabbas av kronisk sjukdom eller ett funktionshinder. Vad innebär det att drabbas av en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder? Hur lär man sig leva med de nya livsvillkoren? Dessa frågor belyses utifrån intervjuer med kvinnor som drabbats av kronisk smärta (fibromyalgi eller myofasciellt smärtsyndrom), samtliga aktiva i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Liv, arbete och förändring. De första åren med kronisk ledgångsreumatism

  Detta är en avhandling från Harecpress

  Författare :Ingrid Runesson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; adaptation; occupational role; work; rheumatoid arthritis; disablity; Handikappade; vård och rehabilitering; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om de personliga följderna av de tidiga konsekvenserna av kronisk ledgångsreumatism, hur det påverkar personernas arbetsliv och hur de hanterar detta. I denna kvalitativa studie har tematiserade intervjuer använts. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Graft Effects and Function in Cell Replacement Therapy for Parkinson's Disease

  Detta är en avhandling från Peter Hagell, Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A11, University Hospital, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Peter Hagell; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; measurement; psychometrics; perceived health; dyskinesias; assessment; striatum; positron emission tomography; dopamine; Parkinson s disease; transplantation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är en relativt vanlig kronisk neurologisk sjukdom som karaktäriseras av att nervceller i ett specifikt område djupt i hjärnan av okänd anledning successivt dör. Dessa celler producerar signalsubstansen dopamin, vilken bl a är nödvändig för normal rörelseförmåga. LÄS MER

 5. 5. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden Univ

  Författare :Lars Lilja; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800?talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER