Sökning: "Annika Vänje"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Annika Vänje.

 1. 1. Knäcka koderna : Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Författare :Annika Vänje; Industriell ekonomi o organisation / Ergonomi; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Knäcka Koderna : Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Författare :Annika Vänje; Ewa Gunnarsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gender; industrial organisation; leadership; doing gender; gendercreating processes; practices; interactive research; development processes; practitioners; women; technology; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The main purpose of this doctoral thesis is to describe, analyse and initiate processes of change from a gender point of view. In the present field study the focus is on gender-creating processes in and around formal and informal structures at an engineering company´s organisation. LÄS MER

 3. 3. Training measures and technologies for air contaminant risks

  Författare :Karl Gummesson; Marianne Ekman Rising; Ing-Marie Andersson; Gunnar Rosén; Annika Vänje; Mats Bohgard; KTH; []
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Attityd; Motivation; Utbildning; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : AbstractAs air contaminants continue to pose a problem in organizations, more studies are needed to identify and reduce employees’ exposure to air contaminants. Limited research proposes methods for managing air contaminants, especially with focus on reducing exposure by improving safety behavior, safety knowledge, safety attitudes and safety motivation among employees in the workplace, by, for instance, using safety training. LÄS MER

 4. 4. Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards : – use and development of assessment tools

  Författare :Carl Lind; Jörgen Eklund; Linda Rose; Annika Vänje; Esa-Pekka Takala; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; Human Factors; Risk Assessment; Hazard Assessment; Screening; Observation; the RAMP tool; Design; Lifting; Pushing; Pulling; Postures; Usability; Musculoskeletal Disorders; Ergonomists; Evaluation; Reliability.; Ergonomi; Human Factors; Manuell Hantering; Riskbedömningar; Screening; Observation; RAMP verktyget; Design; Lyft; Skjuta; Dra; Arbetsställningar; Användbarhet; Belastningsbesvär; Ergonomer; Utvärdering; Reliabilitet.; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Despite efforts of reducing harmful physical ergonomics exposures related to manual handling, the occurrence of heavy or repetitive manual handling, and non-neutral postures is high in many occupational sectors. To reduce these exposures, interventions and job design strategies can utilize risk assessment. LÄS MER

 5. 5. Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård? : Om betydelsen av delaktighet och tydlighet

  Författare :Pernilla Lindskog; Jörgen Eklund; Annika Vänje; Jens Hemphälä; Henrik Eriksson; KTH; []
  Nyckelord :Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Something is happening within healthcare. An increased pressure for change towards increased efficiency and effectiveness has made Swedish healthcare organizations focusing on organizational change strategies – where expressions such as continuous improvements and to do more with less are frequently used. LÄS MER