Sökning: "economic impact"

Visar resultat 1 - 5 av 805 avhandlingar innehållade orden economic impact.

 1. 1. It Breaks a Man's Heart - Socioeconomic Differences in the Onset of Cardiovascular Disease in Contemporary Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Tina Hannemann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cardiovascular disease; socioeconomic status; occupational stress; income attainment; occupational class; immigration; intermarriage; indirect impact pathways;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English This doctoral thesis investigates the onset of cardiovascular disease with a focus on socioeconomic differences as explanatory factors. Analyzing a contemporary population of natives and foreign-born individuals in Sweden, socioeconomic status is operationalized through a variety of measures. LÄS MER

 2. 2. Planering och placering Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Söderhäll; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban planning; restaurant industry; Stockholm; 20th century;

  Sammanfattning : Inspired by the debate on the effects of large scale urban planning on the localization of small- and medium-sized businesses, this thesis focuses on the impact of modernist urban planning on the localization of restaurant outlets in Stockholm during the twentieth and early twenty-first centuries. The thesis is related to several literatures, including economic geography, urban history and to some extent the twentieth century history of the restaurant business in Sweden as well as urban food consumption. LÄS MER

 3. 3. Pharmacy Regulation in Sweden. A New Institutional Economic Perspective

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Klas Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Denmark; Sweden; New Institutional Economics; Pharmacy; Regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att analysera och förklara den institutionella förändringen vad gäller läkemedelsförsäljning i Sverige. Avhandlingens bidrag är studier av denna specifika institutionella utveckling där nyinstitutionell ekonomisk teori har använts för att undersöka drivkrafterna. LÄS MER

 4. 4. Scarred for Life. How conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in Southern Sweden, 1813-1968

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Luciana Quaranta; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early life; selection and scarring; diet and disease; life course; historical demography; southern Sweden; 19th and 20th century;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to contribute to the debate on the importance of diet and disease in explaining the mortality decline and the general literature of the long-term effects of early life conditions. Using individual-level data from Southern Sweden for 1813 to 1968, this work measures the impacts of grain prices during the foetal stage and infant mortality rates during the year of birth on mortality over the full life course, as well as on female socioeconomic status attainment and reproductive health. LÄS MER

 5. 5. Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800-2000

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Astrid Kander; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; energy intensity; Environmental Kuznets Curve; relative price analyses; standard calculations; technical change; structural changes; energy quality factors; consumers surplus; Social and economic history; forest management; CO2 intensity; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker sambanden mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och koldioxidutsläpp i den svenska ekonomin 1800-2000. Genomgripande omvandlingar av teknologier har ägt rum i Sverige under de senaste två hundra åren, vilket har lett till högre inkomster, bättre kvalitet på produkter och en förändrad sammansättning på BNP. LÄS MER