Sökning: "Interactional resources"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Interactional resources.

 1. 1. Doing project work: The interactional organization of tasks, resources, and instructions

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mikaela Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; tasks; resources; instructions; ethnomethodology; conversation analysis;

  Sammanfattning : In the Swedish educational system, there is a strong emphasis on student autonomy, active knowledge seeking, and critical reflection. Students regularly work individually or in groups with projects that are organized around problems that do not have a straightforward solution. LÄS MER

 2. 2. Deltagandets kontextuella villkor : : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Daniel Östlund; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Investigating and Validating Spoken Interactional Competence: Rater Perspectives on a Swedish National Test of English

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Linda Borger; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactional competence; Swedish national test of English; paired speaking test; Common European Framework of Reference for Languages CEFR ; socio-cognitive validation framework;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore different aspects of validity evidence from the raters’ perspective in relation to a paired speaking test, part of a high-stakes national test of English as a Foreign Language (EFL) in the Swedish upper secondary school. Three empirical studies were undertaken with the purpose of highlighting (1) the scoring process, (2) the construct underlying the test format, and (3) the setting and test administration. LÄS MER

 4. 4. From other to self. Learning as Interactional Change

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cathrin Martin; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; learning; interaction; conversation analysis; participation; physiotherapy; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to empirically develop the understanding of learning as changing participation. The point of departure is that learning is interactionally and situationally constituted and made visible as changes in participation. LÄS MER

 5. 5. Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funktion

  Detta är en avhandling från Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Susanna Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; stance; epistemic modality; Positioning; verb phrases; Interactional Linguistics; Conversation Analysis; turn; TCU; prosody; sequence analysis; Swedish.; positionering; epistemisk modalitet; verbfraser; interaktionell lingvistik; samtalsanalys; prosodi; sekventiell analys;

  Sammanfattning : This thesis is an empirical study of how positioning is achieved in interactional Swedish. Positioning has previously been described in terms of epistemic modality, interpersonal positioning, stanceand speech act adverbials. The aims of the study are, firstly, to identify what linguistic resources are used to achieve positioning in interaction. LÄS MER