Sökning: "Interactional resources"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Interactional resources.

 1. 1. Doing project work: The interactional organization of tasks, resources, and instructions

  Författare :Mikaela Åberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; tasks; resources; instructions; ethnomethodology; conversation analysis;

  Sammanfattning : In the Swedish educational system, there is a strong emphasis on student autonomy, active knowledge seeking, and critical reflection. Students regularly work individually or in groups with projects that are organized around problems that do not have a straightforward solution. LÄS MER

 2. 2. Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Författare :Daniel Östlund; Susan Tetler; Birgit Kirkebaek; Lotta Anderson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Investigating and Validating Spoken Interactional Competence: Rater Perspectives on a Swedish National Test of English

  Författare :Linda Borger; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactional competence; Swedish national test of English; paired speaking test; Common European Framework of Reference for Languages CEFR ; socio-cognitive validation framework;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore different aspects of validity evidence from the raters’ perspective in relation to a paired speaking test, part of a high-stakes national test of English as a Foreign Language (EFL) in the Swedish upper secondary school. Three empirical studies were undertaken with the purpose of highlighting (1) the scoring process, (2) the construct underlying the test format, and (3) the setting and test administration. LÄS MER

 4. 4. From other to self. Learning as Interactional Change

  Författare :Cathrin Martin; Sverker Lindblad; Fritjof Sahlström; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; learning; interaction; conversation analysis; participation; physiotherapy; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to empirically develop the understanding of learning as changing participation. The point of departure is that learning is interactionally and situationally constituted and made visible as changes in participation. LÄS MER

 5. 5. Representationer av psykisk ohälsa : Egna erfarenheter och dialogiskt meningsskapande i fokusgruppsamtal

  Författare :Robert Ohlsson; Sonja Olin Lauritzen; Lars-Christer Hydén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :dialogicality; everyday knowledge; focus groups; illness identity; illness narratives; meaning potentials; medicalization; mental illness; psychiatric diagnosis; self-help groups; social representations; sociocultural resources; joint construction of meaning; Social sciences; Socialvetenskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore socially shared ideas about mental illness in everyday contexts. Drawing on social representation theory, organizations for users of mental health services and self-help groups are regarded as communities where social knowledge is constructed that makes intersubjective understanding of illness experiences possible. LÄS MER