Sökning: "surfplattor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet surfplattor.

 1. 1. I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 2. 2. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER

 3. 3. Antenna Analysis and Design Using Stored Energies and Physical Limitations

  Författare :Marius Cismasu; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : A method to estimate Q and QZ' of antennas from single-frequency current distributions is described. This single-frequency method and the concepts of physical bounds on antenna parameters and optimum current distributions are applied to different analysis and design situations of two-dimensional and three-dimensional radiating structures (i.e. LÄS MER

 4. 4. Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

  Författare :Cecilia Andersson; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sökmotorer; ungdomar; Google; smartphones; Goffman;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbreddatillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. LÄS MER

 5. 5. Engineering through Designerly Conversations with the Digital Material : The Approach, the Tools and the Design Space

  Författare :Jordi Solsona Belenguer; Kristina Höök; Anna Vallgårda; KTH; []
  Nyckelord :Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : The role of IT devices and technology in our everyday lives is growing. The commercial availability of sensor and wireless communications technologies has led to an increase in the number of systems utilizing these to provide compelling experiences. LÄS MER