Sökning: "datorplattor"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet datorplattor.

 1. 1. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER

 2. 2. Datorplattor i en förskolekontext : med fokus på teknikundervisning inklusive programmering

  Författare :Anna Otterborn; Magnus Hultén; Konrad Schönborn; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital tablets; iPads; technology education; preschool; programming;

  Sammanfattning : Society has undergone major and revolutionary changes in a relatively short time, where the individual is surrounded by and has become increasingly dependent on digital technology and programmed objects. The availability of digital tools such as digital tablets (e.g. LÄS MER

 3. 3. Det bästa av två världar : Förskollärares arbete med digitala och analoga resurser i förskolans STEM-undervisning

  Författare :Anna Otterborn; Bodil Sundberg; Konrad Schönborn; Andreas Redfors; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalization; Preschool teachers; Multidimensional STEM teaching; Analog and digital resources; Science; Technology; Programming; Digital tablets; Digitalisering; Förskollärare; Multidimensionell STEM-undervisning; Analoga och digitala resurser; Naturvetenskap; Teknik; Programmering; Datorplattor;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker hur erfarna förskollärare integrerar digitala och analoga verktyg i sin undervisning. Avhandlingen fokuserar på så kallad STEM-undervisning där ämnesområdena naturvetenskap (science), teknik (technology), ingenjörsvetenskap (engineering) och matematik (mathematics) integreras. LÄS MER

 4. 4. Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool tablets apps digital tools mediation agency intersubjectivity scaffolding play trial-and-error games children remediation teachers;

  Sammanfattning : This doctoral thesis aims to examine how preschool children and teachers interact with tablets and apps, and contribute to a critical discussion about the role of digital technologies in preschool. The thesis consists of four empirical studies based on video observations of 42 children and six teachers, fieldnotes and interviews. LÄS MER