Sökning: "Digitala verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Digitala verktyg.

 1. 1. Att tänka geografiskt i en digital undervisningsmiljö : En studie av högstadielärares kunskapsbas och användning av digitala verktyg i geografiundervisningen

  Författare :Sofie Nilsson; Gabriel Bladh; Ann-Britt Enochsson; Martin Kristiansson; Linnea Stenliden; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geography education; geographical thinking; geographical analyses; digital tools; subject-specific digital tools; teachers’ knowledge base; TPACK; didactical model; geografididaktik; geografiskt tänkande; geografiska analyser; digitala verktyg; ämnesspecifika digitala verktyg; lärares kunskapsbas; TPACK; didaktisk modell; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This compilation licentiate thesis focuses on geography teaching in a digital teaching and learning environment in the Swedish secondary school. Departing from a subject-didactic perspective, the aim was to explore the relation between teachers’ knowledge base, choices and usage of digital tools and geography teaching. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan göra hundra låtar" : barns musikskapande med digitala verktyg

  Författare :Bo Nilsson; Malmö Musikhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning

  Författare :Helen Brink; Niklas Gericke; Nina Kilbrink; Jonas Hallström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modeller; Modellering; Digitala verktyg; Tekniklärare; Teknikundervisning; CAD; Fenomenografi; Livsvärldsfenomenologi; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is about secondary school technology teachers’ experiences of teaching with models and modelling using digital tools.The aim of this thesis is to gain new in-depth knowledge of teaching in relation to digital models and digital modelling, and create better preconditions for technology teachers when it comes to their choices of content and methods of teaching in the area. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Författare :Katarina Schenker; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 5. 5. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan

  Författare :Malin Nilsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :förskola; datorplattor; surfplattor; pekplattor; tablet; ipad; appar; digitala redskap; digitala verktyg; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. LÄS MER