Sökning: "detaljhandeln"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet detaljhandeln.

 1. 1. Matematik? – Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. En studie av matematikinnehållande aktiviteter i lärlingsvux inom detaljhandeln

  Författare :Charlotte Arkenback-Sundström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The market hall revisited Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Lee; Roger Qvarsell; Klas Nyberg; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Market hall; quality; consumption; cultures of consumption; urban culture; food retail; Saluhallar; kvalitet; konsumtion; konsumtionskulturer; städer; livsmedelshandel; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In today’s consumption landscape the market hall is a place of luxury and authenticity. However, the idea of the market hall has changed several times during the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER

 3. 3. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 4. 4. Going digital Business model innovation in omni-channel retailing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Milan Jocevski; Niklas Arvidsson; Antonio Ghezzi; Maxim Miterev; Hannu Saarijärvi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Over the last ten years, digital technologies have had immense effect on the way we live and work, on organizational forms, and on industrial trends. These effects have not left retail industries and their various actors untouched, but have rather forced them to adapt to the changing environment. LÄS MER

 5. 5. Where to shop? understanding consumers' choices of grocery stores

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elin Nilsson; Anna-Carin Nordvall; Agneta Marell; Johan Jansson; Johan Hagberg; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer decision-making; store choice; situation-based choices; cognitive proximity; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : For the last couple of decades consumer decision-making has been of increasing interest for retail as well as for consumer behaviour research. Food shopping constitutes a unique type of shopping behaviour. LÄS MER