Sökning: "städer"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet städer.

 1. 1. The Sustainable City Becomes Climate-Smart : How Smart City Ideas Reshape Urban Environmental Governance

  Författare :Darcy Parks; Harald Rohracher; Francis Lee; Ignacio Farías; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smart cities; Environmental governance; Smart grids; Assemblage; Smarta städer; Miljöstyrning; Smarta nät;

  Sammanfattning : The idea of smart cities has become enormously popular during the past decade. Environmental governance is one issue in which smart city ideas seem to hold potential. However, there is an incredible variety in what it means for a city to be ‘smart’. LÄS MER

 2. 2. Advancing urban analytics for energy transitions : Data-driven strategic planning for citywide building retrofitting

  Författare :Oleksii Pasichnyi; Olga Kordas; Jörgen Wallin; Fabian Levihn; Fredrik Gröndahl; Thomas Olofsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban analytics; building energy data; building retrofitting; urban building energy modelling; data quality; data applications; strategic planning; decision-making; energy transitions; climate-neutral cities.; Міська аналітика; дані щодо стану енергоефективності будівель; енергоефективна модернізація будівель; моделювання енергосистеми міських будівель; якість даних; застосування даних; стратегічне планування; прийняття рішень; енергетичні переходи; кліматично-нейтральні міста.; Stadsanalys; byggnadsenergidata; renovering av byggnader; urbana energimodeller; datakvalitet; datatillämpningar; strategisk planering; beslutsfattande; energiomställning; hållbara städer; klimatneutrala städer.; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Decarbonisation of the building stock is essential for energy transitions towards climate-neutral cities in Sweden, Europe and globally. Meeting 1. LÄS MER

 3. 3. Shaping urban environments through human selection for plant traits

  Författare :Julie Goodness; Erik Andersson; Thomas Elmqvist; Pippin M. L. Anderson; Sarel Cilliers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER

 4. 4. Migration to Shashemene : ethnicity, gender and occupation in urban Ethiopia

  Författare :Gunilla Bjerén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Migration; Städer; Migration; Etiopien; Etnicitet; Arbetsmarknad; Levnadsförhållanden; Shashemene; Ethiopia; East Africa; Migration; Rural-urban migration; Towns; Ethnicity; Sex roles; Occupations; Theses; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svenska städer i medeltidens Europa : En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; Garbriella Bjarne Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; History; Historia; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER