Sökning: "Hanna Sepp"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hanna Sepp.

 1. 1. Pre-school children's food habits and meal situation : factors influencing the dietary intake at pre-school in a Swedish municipality

  Författare :Hanna Sepp; Uppsala universitet Institutionen för hushållsvetenskap; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutrition; förskolebarn; mat och matvanor; Sverige; Nutrition; Näringslära;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 2. 2. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation : Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Författare :Hanna Sepp; Margareta Wandel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare; Domestic science and nutrition; Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER