Sökning: "Endoscopy general"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Endoscopy general.

 1. 1. GB virus C/hepatitis G virus infection: clinical, histological and epidemiological aspects

  Detta är en avhandling från Department of Infectious Diseases, Lund University

  Författare :Per Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endoscopy; nosocomial; sexual transmission; parenteral transmission; blood donor; ALT; liver disease; hepatitis; GBV-C HGV; HCV; Infections; Infektioner;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Man har länge känt till att hepatit (leverinflammation) kan överföras som blodburen smitta, t ex vid blodtransfusion eller genom intravenöst narkotikamissbruk. Under de sista decennierna har man identifierat två virus, hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV), som visat sig ge upphov till merparten av fall av blodburen hepatit. LÄS MER

 2. 2. Risk and survival for colorectal cancer in northern Sweden sociodemographic factors and surveillance programs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olle Sjöström; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Risk factors; Cancer epidemiology; Endoscopy general; Health economy; Cancer prevention; Hereditary colorectal; Surveillance colonoscopy; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi; Genetics; genetik; Surgery; kirurgi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : BackgroundColorectal cancer (CRC) – i.e., cancer in the colon or rectum – is one of the most common cancers both globally and in Sweden. The risk for CRC is mainly related to age, heredity, and life-style risk factors. LÄS MER

 3. 3. Helicobacter pylori infection and associated stomach pathology in the adult general population

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Tom Storskrubb; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The discovery of H. pylori infection has had a tremendous impact on the understanding and treatment of upper gastrointestinal diseases. It causes gastritis, sometimes developing to atrophy and intestinal metaplasia (IM), both considered as premalignant conditions and it is an important risk factor for peptic ulcer and non-cardia gastric cancer. LÄS MER

 4. 4. The upper gastrointestinal tract in chronic alcoholics

  Detta är en avhandling från Østfold Central Hospital, Dept. of Internal Medicine, N-1603 Fredrikstad

  Författare :Truls Hauge; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alkaline phosphatase; mucosal bacterial growth; Helicobacter pylori; morphology; upper gastrointestinal endoscopy; chronic alcoholics; upper gastrointestinal tract; gamma-glutamyl transferase; neuropeptides.; Gastro-enterology; Gastroenterologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig svensk sammanfattning Symptom från mag- och tarmkanalen som smärtor , diarrè, illamåande och blödningar är vanliga hos personer som missbrukar alkohol. Orsaken till denna typ av besvär är emellertid något oklart. Alkohol tas upp i blodet från magsäcken och övre delen av tunntarmen. LÄS MER

 5. 5. The role of simulation technology for skills acquisition in image guided surgery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Gunnar Ahlberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endoscopy; Laparoscopy; Virtual reality; Simulation; Proficiency-based training; Image guided surgery; Surgical education; Objective assessment.;

  Sammanfattning : Technical proficiency is an essential ingredient in surgical competence, which has hitherto been poorly evaluated. The introduction of disruptive technology into the Operating Room (OR) with respect to operative procedures requires an equally disruptive paradigm shift in surgical training that matches the development in OR technology. LÄS MER