Sökning: "cancerepidemiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet cancerepidemiologi.

 1. 1. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. LÄS MER

 2. 2. On the Epidemiology of Soft Tissue Sarcoma and Risk of Cancer following Knee prosthesis surgery. Important factors and methodological notes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Philippe Wagner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Den aktuella avhandlingen härrör ur forskningsinsatser inom klinikerna för onkologi och ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund, och behandlar vad som ursprungligen verkade vara två skilda ämnen.Ena ämnet behandlar epidemiologin för mjukdelssarkom hos vuxna (MDS), en grupp av ofta dödliga sjukdomar av okänd orsak, som behandlas av både onkologer och ortopeder. LÄS MER

 3. 3. Biomarkers of one-carbon metabolism in colorectal cancer risk

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Björn Gylling; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; one-carbon metabolism; biomarkers; folate; epidemiology; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi;

  Sammanfattning : One-carbon metabolism, a network of enzymatic reactions involving the transfer of methyl groups, depends on B-vitamins as cofactors, folate as a methyl group carrier, and amino acids, betaine, and choline as methyl group donors. One-carbon metabolism influences many processes in cancer initiation and development such as DNA synthesis, genome stability, and histone and epigenetic methylation. LÄS MER

 4. 4. Metabolic Risk Factors and Molecular Subtypes of Colorectal Cancer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Robin Myte; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; risk factors; metabolic syndrome; one-carbon metabolism; molecular subtypes; KRAS; BRAF; MSI; molecular pathological epidemiology; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer (CRC) is a heterogeneous disease developing from distinct pathways, resulting in tumor subtypes with large differences in clinical and molecular characteristics. Molecular characteristics are increasingly being used clinically to guide therapy. LÄS MER

 5. 5. Risk and survival for colorectal cancer in northern Sweden sociodemographic factors and surveillance programs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olle Sjöström; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Risk factors; Cancer epidemiology; Endoscopy general; Health economy; Cancer prevention; Hereditary colorectal; Surveillance colonoscopy; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi; Genetics; genetik; Surgery; kirurgi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : BackgroundColorectal cancer (CRC) – i.e., cancer in the colon or rectum – is one of the most common cancers both globally and in Sweden. The risk for CRC is mainly related to age, heredity, and life-style risk factors. LÄS MER