Sökning: "libraries"

Visar resultat 1 - 5 av 230 avhandlingar innehållade ordet libraries.

 1. 1. Support for Development and Maintenance of Generic Libraries

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Marcin Zalewski; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; Computer science; Programvaruteknik; Software engineering; Software Libraries; Analyses; Change Impact Analysis;

  Sammanfattning : Software libraries have emerged as one of the most common ways of providing reusable, organized collections of software. Practically every software project nowadays uses a number of software libraries for the most basic tasks as well as for domain-specific programming tasks. LÄS MER

 2. 2. Engineering Antibody Specificity Using Combinatorial Antibody Libraries

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jenny Boström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molekylärbiologi; Molecular biology; Dual Specific Antibodies; therapeutic Antibody Engineering; Synthetic Phagedisplayed Antibody Libraries; Vascular Endothelial Growth Factor; Human Epidermal Growth Factor Receptor 2; Herceptin; trastuzumab; antibody Antigen Interactions; Thermodynamic Analysis; Bacterial Display;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis investigates antibody specificity, antibody-antigen and protein-protein interactions using combinatorial antibody libraries, phage-display and bacterial display technology. One goal was to develop a method to generate antibodies that bind two protein antigens with high affinity using a single-antigen binding site, and to investigate the molecular and thermodynamic requirements for antibody multispecificity. LÄS MER

 3. 3. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marion Leffler; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature; hegemony; gender; Class; culture; Modern historia ca. 1800-1914 ; public libraries; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; workers education; workers libraries;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling belyses varför och hur frågan om arbetarnas bildning blev ett led i såväl borgerlighetens som arbetarklassens formering under andra hälften av 1800-talet. Arbetet utgår från ett teoretiskt perspektiv som bl a innebär att människor aktivt skapar sin klassidentitet i sina vardagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Generic Programming with Concepts

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Marcin Zalewski; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; Computer science; Programvaruteknik; Software engineering; generic; c ; template; libraries; concepts;

  Sammanfattning : Generic programming is an indispensable ingredient of modern programming languages. In the C++ programming language, generic programming is implemented by the means of parameterized fragments of code, called templates, in which parameters are constrained by concepts. LÄS MER

 5. 5. Katalogen – nyckeln till museernas kunskap? Om dokumentation och kunskapskultur i museer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Wittgren; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Museums; Archives; Libraries; MLA sector; GLAM; collections management; classification; Museologi; Museology;

  Sammanfattning : In the 1990s, the MLA sector – archives, libraries, museums – was defined as a comprehensive sector. One of the reasons for this was the belief that the digitizing of institutional collections and catalogues would provide a seamless access to the cultural heritage for the general public. LÄS MER