Sökning: "gravvårdar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet gravvårdar.

  1. 1. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

    Detta är en avhandling från Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet

    Författare :Kristina Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Västsverige; Västergötland; Bohuslän; Skara; Lödöse; Kungahälla; dateringar; gränser; administration; maktstruktur; centralmakt; medeltidsstad; kyrkor; kyrkplatser; bebyggelsestruktur; byggnadsteknik; konsumtion; produktion; runstenar; dopfuntar; gravvårdar; historia; Medeltid; arkeologi; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology;

    Sammanfattning : The early Middle Ages saw the formation of the three Nordic kingdoms of Sweden, Norway and Denmark, and at that time the area studied here constituted a border region between them. During the same period the Church was very active in the area: a bishopric was established and a large number of churches were built. LÄS MER