Sökning: "Oscar Levertin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Oscar Levertin.

 1. 1. Övertalning och underhållning : den svenska essäistiken 1890-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wahlström & Widstrand

  Författare :Göran Hägg; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bengtsson; Frans G.; 1894-1954; Levertin; Oscar; Lidforss; Bengt; 1868-1913; Böök; Fredrik; 1883-1961;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lennart Leopold; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Journalism; literary criticism; literary field 1880–1911; avantgarde; early Swedish working-class movement; anti-semitism; The Strindberg Feud; Pierre Bourdieu; Anna Branting; FredrikBöök; Vilhelm Ekelund; Ola Hansson; Verner von Heidenstam; Oscar Levertin; K. G. Ossian-Nilsson; August Strindberg; Carl David af Wirsén; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 3. 3. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Lennart Leopold; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868-1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 4. 4. "Vi, civilisationens ljusbärare" : orientalistiska mönster i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Dan Landmark; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Orientalism; Heidenstam; Post-colonialism; Litteraturvetenskap; Said; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis deals with Orientalism as it occurs in the period in Swedish literary and cultural history commonly known as “nittitalet” (the nineties), roughly the last decade of the 19th century. The study explores how the interest for the so-called Orient is manifested in works of fiction and poetry as well as in works of non-fiction genres. LÄS MER