Sökning: "Processkemi"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Processkemi.

 1. 1. Black liquor gasification experimental stability studies of smelt components and refractory lining

  Detta är en avhandling från Umeå : Energiteknik och termisk processkemi

  Författare :Mathias Råberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; black liquor gasification; DTA; stability; thermal analysis; thermochemical data; HTM; HT-XRD; metastable; phase diagram; refractory lining; SEM; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Chemical energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kemisk energiteknik;

  Sammanfattning : Black liquors are presently combusted in recovery boilers where the inorganic cooking chemicals are recovered and the energy in the organic material is converted to steam and electricity. A new technology, developed by Chemrec AB, is black liquor gasification (BLG). LÄS MER

 2. 2. Aspects of alkali chloride chemistry on deposit formation and high temperature corrosion in biomass and waste fired boilers

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, avdelningen energiteknik och termisk processkemi

  Författare :Markus Broström; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; fysik; Physics; Electronics; elektronik;

  Sammanfattning : Combustion of biomass and waste has several environmental, economical and political advantages over the use of fossil fuels for the generation of heat and electricity. However, these fuels often have a significantly different composition and the combustion is therefore associated with additional operational problems. LÄS MER

 3. 3. Structural and solid state EMF studies of phases in the CaO–K2O–P2O5 system with relevance for biomass combustion

  Detta är en avhandling från Umeå : Energiteknik och termisk processkemi

  Författare :Malin Sandström; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; calcium potassium phosphates; structural studies; Gibbs standard energy of formation; EMF measurements; biomass; combustion; chemical equilibrium model calculations; NATURAL SCIENCES Chemistry Inorganic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Fosfaters reaktioner i energiomvandlingsprocesser är kritisk för den generella processen som helhet, för askrelaterade problem, emissioner liksom för en effektiv och hållbar användning av askan.Denna avhandling är en sammanställning och diskussion med utgångspunkt i åtta artiklar som behandlar strukturella och termodynamiska studier på faser i CaO-K2O-P2O5-systemet, vilka är av relevans inom förbränning av biomassa. LÄS MER