Sökning: "Undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 375 avhandlingar innehållade ordet Undervisning.

 1. 1. Undervisning och reflektion Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anders Bek; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 2. 2. EU-undervisning En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Wall; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum studies; EU; Swedish National Politics; Civics; Lower Secondary Education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a ‘best practice’ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context of political participation. LÄS MER

 3. 3. Lärande simulering eller simulerat lärande? en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ingrid Berglund; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Datorstödd undervisning; Inlärning; Datorsimulering; Informationsteknik-- Sverige; Datorstödd undervisning-- Sverige; Databehandling; Gymnasieskolan; Utbildning; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Mia Maria Rosenqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; preschool teacher training; concept of teaching; thinking levels.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In Sweden an increasing number of children enter school at the age of six rather than as before at the age of seven. There is an increasing need for cooperation between preschool teachers and school teachers. When these two professional groups meet, they use different professional vocabularies. The concept of teaching (Sw. LÄS MER