Sökning: "Peter Karlsudd"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Karlsudd.

 1. 1. Support for learning possibilities and obstacles in learning applications

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Karlsudd; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Industrial Economics and Organisations; industriell ekonomi och organisation; E-learning; informatics; implementation; learning management system; systems development.; E-lärande; informatik; implementering; lärsystem; systemutveckling; Industrial economy; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis an overarching analysis is made of four articles published in refereed international journals. The articles are describing the development and implementation of learning support systems/learning support applications. LÄS MER

 2. 2. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Karlsudd; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Informatik; Information Systems; special school.; school-age care system; mental handicap; leisure time teacher; Day-centre for school-age children; integration; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudtanken i svensk välfärdspolitik är att genom generella åtgärder skapa ett samhälle tillgängligt för alla medborgare. Det är därför viktigt att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens standard. LÄS MER