Sökning: "Swedish absolutism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Swedish absolutism.

 1. 1. Material Worlds : Queen Hedwig Eleonora as Collector and Patron of the arts

  Detta är en avhandling från Stockholm : The Center for the History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences

  Författare :Lisa Skogh; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; patronage; collecting; political culture; 17th century; portraiture; pretiosa; libraries; knowledge; wonders; Kunstkammer; Gottorf; Dresden; Germany; Sweden; Hedwig Eleonora; absolutism; royal collections; networks; Klöcker Ehrenstrahl; Ulriksdal; Drottningholm; Gripsholm; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis portrays the role of Hedwig Eleonora (1636-1715) dowager queen of Sweden, born princess of Schleswig-Holstein-Gottorf, as a patron and collector. Her role is analysed as to have played a great part in the Swedish cultural political visual production before and during the age of absolutism in the late seventeenth and early eighteenth-century. LÄS MER

 2. 2. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Detta är en avhandling från BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16

  Författare :Martin Olin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; portraiture; absolutism; Charles XI; Charles XII; David Klöcker Ehrenstrahl; Art history; history of collection; 17th century art; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Porträtt av kungar, krigare, ämbetsmän och andra gestalter från den karolinska epoken (1654-1718) hade kring sekelskiftet 1900 en särställning i svensk kultur. Många konsthistoriker var inspirerade av den nationalromantiska diktar- och konstnärsgenerationen och tolkade de karolinska porträtten som symboler för Sverige och för en historiskt förankrad nationell identitet. LÄS MER

 3. 3. Det svenska Israel : Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nils Ekedahl; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Literature; sermons; sacred rhetoric; figurative allegory; confessionalization; political culture; national identity; Swedish absolutism; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the art of preaching of Haquin Spegel (1645-1714) from a political and rhetorical perspective. Spegel was one of the leading churchmen during the period of Carolingian autocratic rule. He was close to Karl XI and had good contacts with the Court and the political elite. LÄS MER

 4. 4. Statsmakt och bondemotstånd : Allmoge och överhet under stora nordiska kriget : the Swedish peasants and the absolute state during the Great Northern War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Linde; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Absolute state; Charles XII; civil servants; clergy; early modern Sweden; Great Northern War; legitimacy; peasant elite; peasant resistance; parsons; property distribution; taxation; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The subject of this study is the reactions of the peasantry to the demands of the Swedish absolute state in the 1710s. The loss of the army at Poltava in 1709 marked the beginning of the terminal phase of the Swedish imperial power. The defeat did not shake king Charles XII in his resolution to pursue the war. LÄS MER

 5. 5. Kungsord i elfte timmen : Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–1809

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlantis AB

  Författare :Mikael Alm; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; cultural history; power; legitimacy; absolute monarchy; image-making; discourse; medals; ceremony; public sphere; 18th century Sweden; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with the language and image of late Swedish absolutism. The sources used are royal medals and royal speeches and ceremonies at the Diets. The images are analysed as linguistic constructions, made up by a framework of concepts articulated in words, symbols and ceremonies around the kings. LÄS MER