Sökning: "parsons"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet parsons.

 1. 1. Statsmakt och bondemotstånd : Allmoge och överhet under stora nordiska kriget : the Swedish peasants and the absolute state during the Great Northern War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Linde; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Absolute state; Charles XII; civil servants; clergy; early modern Sweden; Great Northern War; legitimacy; peasant elite; peasant resistance; parsons; property distribution; taxation; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The subject of this study is the reactions of the peasantry to the demands of the Swedish absolute state in the 1710s. The loss of the army at Poltava in 1709 marked the beginning of the terminal phase of the Swedish imperial power. The defeat did not shake king Charles XII in his resolution to pursue the war. LÄS MER

 2. 2. On suicide in European countries : some theoretical, legal and historical views on suicide mortality and its concomitants

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ilkka Henrik Mäkinen; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Attityd; dödlighet; historia; lag; kultur; självmord; teori; Sociology; sociologi; assisted suicide; comparative studies; cross-sectional studies; culture; Durkheim; Europe; history; law; modernization; Parsons; suicide; suicide rates; Sweden; theories;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is suicide mortality in its various aspects, seen from an international, European perspective. It questions the existence of social (structural) concomitants to suicide mortality and investigates attitudes towards and legislation concerning suicide, as well as some historical processes pertaining to their development. LÄS MER

 3. 3. Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Staffan Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demography; Sociologi; Sociology; paradigm; norm environment; collectivistic; individualistic; collaboration; process Norms; normbildning; brukarsamverkan; Demografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen visar två olika vägar för att skapa brukarinflytande, den kollektiv- och den individinriktade vägen. Den kollektiva inriktningen innebär att medborgarna endast kan utöva inflytande via folkvalda företrädare, medan den individinriktade vägen ger möjlighet att samverka direkt med politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen. LÄS MER

 4. 4. Social Insurance, Organization and Hospital Care

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Eric Rehn; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability insurance; Trilateral Trade; Continuous disability; Partial Disability; Property Rights Approach to Organization; Imperfect Tagging; Partial Integration; Public Hospitals; Joint Production; Privatization; Integration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning av avhandlingen: “Social Insurance, Organization and Hospital Care”. Denna avhandling handlar om incitament och organisation. Det inledande kapitlet sammanfattar avhandlingen samt diskuterar relaterad litteratur. LÄS MER

 5. 5. The Eloquent Blood : The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Manon Hedenborg White; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionshistoria; History of Religions; Western esotericism; occultism; magic; gender; sexuality; queer; queer theory; femininity; femininities; Thelema; Aleister Crowley; Ordo Templi Orientis; Babalon; Scarlet Woman; Luce Irigaray;

  Sammanfattning : The study analyses the changing construction of femininities and feminine sexuality in interpretations of the goddess Babalon, a central deity in Aleister Crowley’s (1875–1947) esoteric religion Thelema. Femininity has occupied a problematic position in feminist theory, frequently associated with lack, artifice, and restriction. LÄS MER