Sökning: "peasant elite"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden peasant elite.

 1. 1. Statsmakt och bondemotstånd : Allmoge och överhet under stora nordiska kriget : the Swedish peasants and the absolute state during the Great Northern War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Linde; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Absolute state; Charles XII; civil servants; clergy; early modern Sweden; Great Northern War; legitimacy; peasant elite; peasant resistance; parsons; property distribution; taxation; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The subject of this study is the reactions of the peasantry to the demands of the Swedish absolute state in the 1710s. The loss of the army at Poltava in 1709 marked the beginning of the terminal phase of the Swedish imperial power. The defeat did not shake king Charles XII in his resolution to pursue the war. LÄS MER

 2. 2. Till ömsesidig nytta Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Olofsson; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peasant; entrepreneur; businessman; carreer; political elite; social position; social capital; social network; trust; distrust; social relation; family; kin; kinship; symbolic kinship; godparent; friendship; acquaintance; household; farming; peddling; trade; industrialisation; credit; 19th century; Sweden; Rödön court district; agrarian history; economic history; social history; social differentiation; micro perspective; qualitative method.; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the mutual impact which social relations and entrepreneurship had in relation to the success of four actors in a rural area in northern Sweden at the beginning of the nineteenth century. Many Swedish scholars have studied the process of social differentiation, before the industrial revolution. LÄS MER

 3. 3. Resisting poverty perspectives on participation and social development. The case of CRIC and the eastern rural region of Cauca in Colombia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Staffan Berglund; Umeå universitet.; [1982]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Colombia; Cauca; CRIC; popular participation; poverty; social development; indigenous movement; social power; peasant; mobilization; participation; anti-participation; deprivation; national integration; land invasion; resistance; cultural survival;

  Sammanfattning : With the reproduction of severe deprivation among the campesinado in Latin America as a starting-point,the report explores the mechanisms of impoverishment in the eastern rural region of the department of Cauca in Colombia and the forms of resistance initiated by the Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC). It is postulated that the continued existence of poverty derives its root-causes not from lacking integration of the traditional sector of the national economy into the modern sector, but from the processes through which the poor indigenous staple-food producer and agricultural worker by way of his actual participation within the capitalistic system is continously deprived of his energy and capacity by the power elite as he himself lacks the means to realize his own developmental power* Sham-participation, refering to the dysfunctionality of systemic participation performed by the poor who lack access to the bases for accumulating social power, is a concept applied to understand these mechanisms. LÄS MER

 4. 4. Mellan två riken : : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Jens Lerbom; Högskolan i Halmstad.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedification; Nationalism; Peasant Elite; Everyday Resistance; Ethnie; Collective Identitiy; Literacy; Orality; Political Culture; Interaction; Bureaucratization; Local Administration; Incorporation; Integration; Communalism; Early Modern; Peasants; Danification; Gotland; Gotland.; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. LÄS MER

 5. 5. Det Gamla Uppsala : Berättelser & Metamorfoser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Magnus Alkarp; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; old uppsala; idolatry; central places; sanctuaries; atlantica; hyperborean; goticism; sanctuaries; nationalism; national monuments; nationalsocialism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Ancient Uppsala is a most versatile place. At various times it has sated all types of scholar, nourished every kind of ideology, and fed all forms of doubt. LÄS MER