Sökning: "Markus Gossas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Markus Gossas.

  1. 1. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för framtidsstudier

    Författare :Markus Gossas; Örebro universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

    Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER