Sökning: "Diana Berthén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Diana Berthén.

  1. 1. Förberedelse för särskildhet Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

    Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Diana Berthén; Karlstads universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

    Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER