Sökning: "Särskola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Särskola.

 1. 1. Förberedelse för särskildhet Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Berthén; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 2. 2. Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lotta Anderson; Malmö University.; Malmö University.; [1998]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Flera funktionshinder; hörselnedsättning; kommunikation; stödinsats; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Anderson, L. (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan - en kart-läggningsstudie ur klasslärares perspektiv [Students with hearing impair-ment in special schools for the intellectually handicapped] (Pedagogisk-psykologiska problem, 642). Malmö: Lärarhögskolan. LÄS MER

 3. 3. Världens opålitlighet Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingalill Stefansson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 4. 4. Maternal diabetes during pregnancy – obstetrical considerations and long term effects

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Andrea Stuart; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Maternal diabetes mellitus (DM) during pregnancy has detrimental health impacts on both the mother and fetus, and include increased risks of cardiac malformations, cesarean section (CS), and asphyxia. The aim of the thesis was to investigate short and long term cardiac effects after fetal exposure to DM, investigate the ability of a 5 minute Apgar score as a marker for obstetrical care, investigate the association between mode of delivery in diabetic pregnancies and a low 5 minute Apgar score, and to investigate the association between offspring birth weight and maternal risk of future DM. LÄS MER

 5. 5. Interpersonell kommunikation : : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, 040-665 70 00; 665 80 69

  Författare :Lotta Anderson; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om interpersonell kommunikation mellan barn och vuxna i särskolan. Specifikt inriktas den på att studera den kommunikation som sker när de kommunikationssätt som parterna använder är teckenspråk och tecken och samtidigt tal. LÄS MER