Sökning: "intellectually disabled"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden intellectually disabled.

 1. 1. Ta plats eller få plats? : studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Cecilia Kjellman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectually disabled; Drug addicts; Constraints; Projects; Health; Daily life; Marginalised groups; Social geography; Time geography; Sence of place; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet är att studera och analysera processer vars mål är att förändra vardagen för två marginaliserade grupper, så att de i större utsträckning blir delaktiga i samhället. De två undersökta grupperna är manliga unga narkomaner och äldre utvecklingsstörda. LÄS MER

 2. 2. Förberedelse för särskildhet Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Berthén; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 3. 3. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur stöd och service organiseras kring fyra barn med funktionshinder och deras familjer. I denna service är normalt flera olika formella organisationer involverade, som barnhabilitering, förskola/skola/särskola, hjälpmedelscentral, assistentorganisationer, sjukvård m fl. LÄS MER

 4. 4. Jeg vet jeg er annerledes - men ikke bestandig : En antropologisk studie av hverdagslivet til fem personer med psykisk utviklingshemming : [an anthropological study of the everyday life of five persons with intellectual disability]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Marit Sundet; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; disability; culture; institution; normality; social values; classification; individual and group; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This is an anthropological study of the everyday lives of five individuals with intellectual disability.A particular period of their lives has been investigated through participant observation and interviews. LÄS MER

 5. 5. Teater och utvecklingsstörning En studie av Ållateatern

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lennart Sauer; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Intellectual disabilities; Theatre; Social care; Deviance Normality; Ambivalence; Disability culture; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation is an inductive, qualitative study of a theatre programme with persons with intellectual disabilities. The aims of the dissertation were: • to explore the experiences had by the actors as expressed through their descriptions, images and narratives, • to explore the context in which these descriptions, images and narratives take place and, • to conceptualise the experiences had by the actors. LÄS MER