Sökning: "intellectually disabled"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden intellectually disabled.

 1. 1. Ta plats eller få plats? : Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv

  Författare :Cecilia Kjellman; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectually disabled; Drug addicts; Constraints; Projects; Health; Daily life; Marginalised groups; Social geography; Time geography; Sence of place; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. LÄS MER

 2. 2. Förberedelse för särskildhet : Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Diana Berthén; Solveig Hägglund; Anders Gustavsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 3. 3. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Författare :Magnus Larsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 4. 4. Jeg vet jeg er annerledes - men ikke bestandig : En antropologisk studie av hverdagslivet til fem personer med psykisk utviklingshemming : [an anthropological study of the everyday life of five persons with intellectual disability]

  Författare :Marit Sundet; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; disability; culture; institution; normality; social values; classification; individual and group; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This is an anthropological study of the everyday lives of five individuals with intellectual disability.A particular period of their lives has been investigated through participant observation and interviews. LÄS MER

 5. 5. Teater och utvecklingsstörning : En studie av Ållateatern

  Författare :Lennart Sauer; Stina Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Intellectual disabilities; Theatre; Social care; Deviance Normality; Ambivalence; Disability culture; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation is an inductive, qualitative study of a theatre programme with persons with intellectual disabilities. The aims of the dissertation were: • to explore the experiences had by the actors as expressed through their descriptions, images and narratives, • to explore the context in which these descriptions, images and narratives take place and, • to conceptualise the experiences had by the actors. LÄS MER