Sökning: "Sara Högdin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Sara Högdin.

 1. 1. Utbildning på (o)lika villkor : Om kön och etnisk bakgrund i grundskolan

  Författare :Sara Högdin; Astrid Schlytter; Stig Elofsson; Rafael Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; School; Children; Sex; Gender; Immigrant; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work; Ethnicity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine children’s educational conditions in senior compulsory school. The purpose is to compare girls and boys’ conditions on the basis of ethnical background. The thesis includes four articles. LÄS MER

 2. 2. Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity

  Författare :Renee Luthra; Sara Högdin; Magnus Tideman; Niklas Westberg; Chris Hatton; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; post-school occupations; ecological systems theory; social exclusion; belonging; Intellektuell funktionsnedsättning; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; sysselsättning; systemteori; social exkludering; tillhörighet;

  Sammanfattning : The time after finishing secondary school is marked by changes and milestones of adulthood. There is increased attention and knowledge that for some individuals in the general population, the time after secondary school consists of not participating in an occupation. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; Ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan.Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER