Sökning: "sysselsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet sysselsättning.

 1. 1. Sysselsättning och social rättvisa En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Jessica Arvidsson; Högskolan i Halmstad.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 2. 2. Sysselsättning och samhällsekonomi en studie av Algots etablering i Västerbotten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per-Olov Johansson; Umeå universitet.; [1978]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional development; labour market policies; cost-benefit analysis; input-output analysis; multiplier effects;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study some of the essential consequences of the location of Algots Ltd in three municipalities (Lycksele, Norsjö and Skellefteå) in Västerbotten County in northern Sweden. The factories were established with huge subsidies from the Swedish Government which considered the location as a major effort to stimulate regional development in Västerbotten County. LÄS MER

 3. 3. Jorden, bonden och hans familj : en studie av bondejordbruket i en socken i norra Småland under 1800-talet, med särskild hänsyn till jordägande, sysselsättning och familje- och hushållsbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Christer Persson; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lantbruk; Agraromvandling; Sysselsättning; Jordägande; Locknevi; Småland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Essays on macroeconomic fluctuations and nominal wage rigidity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute for International Economic Studies, Stockholm University

  Författare :Åsa Johansson; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Labour market; Monetary policy; Wage determination; Wages; Monetary policy; Löner; Sysselsättning; Penningpolitik; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four essays on labor market and monetary policy.The essay ”The Interaction Between Labor Market Policy and Monetary Policy: An Analysis of Time Inconsistency Problems” studies the interaction between time inconsistency problems in labor market policy and monetary policy. LÄS MER

 5. 5. Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konjunkturinstitutet

  Författare :Rudolf Meidner; Stockholms högskola.; [1954]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER