Sökning: "multiple informants"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden multiple informants.

 1. 1. Living in the present with the past mental health of Bosnian refugee children in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspsykiatri

  Författare :Stephen Goldin; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child and adolescent; refugee; multiple informants; war; traumatic events; mental health; PTSD; risk factors; social network; family; coping; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The negative impact of war on child mental health has been repeatedly documented. Still, the majority of children exposed to ethnic and political violence show no signs of clinical disorder. LÄS MER

 2. 2. Influence of lifestyle behaviours on bone mineral density among young healthy women: A two-year study. A Tentative Salutary Model

  Detta är en avhandling från Carina Elgán, Department of Nursing, P.O.Box 157, SE 221 00 LUND, Sweden

  Författare :Carina Elgán; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Lifestyle; bone mineral density; salutogenic; grounded theory; follow-up; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; multiple triangulation; stress; time spent outdoors; sleep; bone resorption; Young healthy women; lifestyle;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skeletthälsa och livsstilsbeteenden hos unga kvinnor I Sverige kommer ungefär 50 % av alla kvinnor att drabbas av en fraktur någon gång under sitt liv. Ett starkt skelett med hög mängd benmassa är det som främst bidrar till att förebygga benskörhetsfrakturer. LÄS MER

 3. 3. Psychosocial aspects on children with imperforate anus and their parents

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Margret Nisell; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychosocial experiences; Psychosocial function; Children with imperforate anus; Parents; Multiple informant assessment; Psychosocial experiences; Psychosocial function; Children with imperforate anus; Parents; Multiple informant assessment;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore psychosocial consequences on children with high and intermediate imperforate anus and their parents.Material/Methods: Paper I was an explorative study involving interviews. LÄS MER

 4. 4. The Role of Linguistic Context in the Acquisition of the Pluperfect Polish Learners of Swedish as a Foreign Language

  Detta är en avhandling från Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

  Författare :Bronisława Zielonka; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aspect; aktionsart; tense; pluperfect; indication of topic time; time of action; linguistic context; target verb; linguistic factors inhibiting facilitating acquisition; stepwise multiple regression; partial effect; order of acquisition; sequence of acquisition.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : This work consists of two parts: the theoretical and the experimental. In the theoretical part, some general and some language specific theories of tense, aspect and aktionsart are presented, and the temporal systems of Swedish and Polish are compared. The theoretical part is not a mere review of the literature on the subject. LÄS MER

 5. 5. Oral health in an outpatient psychiatric population : oral status, life satisfaction, and support

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Karin Persson; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; ODONTOLOGY Other odontology; ODONTOLOGI Övrig odontologi; Medicine; Oral Health; Psychiatric Outpatients; Life Satisfaction; Oral health Related Quality of Life; Quality of Life; Oral Status; Social Services; Qualitative study; Cross-Sectional Study; Multiple Linear Regression;

  Sammanfattning : Oral health has generally improved in Sweden over the past 30 years. Investigations of living conditions have indicated that people with chronic mental health problems requiring psychiatric services diverge from that pattern. LÄS MER