Sökning: "Maria Borgström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Borgström.

  1. 1. Att vara mitt emellan : hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Maria Borgström; Stockholms universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This study aims to elucidate the conditions for the socio-cultural identity development of Latin American youths living in Sweden. It has been conducted with a view to the youths' own perspective, what they consider important about the significant contexts in which they have grown up and how they looked upon themselves during this process. LÄS MER