Sökning: "Per Daniel Amadeus Atterbom"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Per Daniel Amadeus Atterbom.

 1. 1. Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Per Ludvig Lundborg af Östgötha nation och offentligen försvaras ... d. 3 juni 1845. ... 8

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Per Ludvig Lundborg; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Per Zacharias Westelius Östgöthe på Gustav. lärosalen d. 15 juni 1836, 5

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Per Zacharias Westelius; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De genio et schemate speculationis reipsa philosophicæ dissertatio cujus partem primam ... p.p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Petrus Jacobus Emanuelsson Ostrog. In audit. Gustav. die XI dec. MDCCCXXIII., P. 1

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Per Jacob Emanuelsson; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för Philosophiska graden utgifves af Claes Herman Rundgren Vestg. ... d. 20 oct. 1841. ... 2

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Claes Herman Rundgren; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om troubadourernes poesi. : Litterärhistoriskt utkast ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ...för Philosophiska graden författadt och till offentlig granskning framställdt af Laurenz Rudgren af Göteborgs nation ... den 14 juni 1839

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Laurenz Rundgren; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER