Sökning: "mobiliseringsvärde"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mobiliseringsvärde.

  1. 1. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

    Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER