Sökning: "case report"

Visar resultat 1 - 5 av 462 avhandlingar innehållade orden case report.

 1. 1. Towards electrified public bus transport The case of Stockholm

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maria Xylia; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; electric bus; charging infrastructure; optimisation; public transport; fossil-free; transport planning; Sweden; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : This thesis addresses the challenge of road transport electrification using a systems approach for the particular context of Stockholm’s public transport system. The objective is to identify the benefits of large-scale bus electrification on energy efficiency and greenhouse gas emissions, as well as the cost and planning considerations required for achieving such a shift. LÄS MER

 2. 2. Is energy efficiency the forgotten key to successful energy policy? Investigating the Swedish case

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maria Xylia; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; energy policy; Sweden; policy research; mixed-methods research; Cost-benefit analysis; energy intensive industries; public transport; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Sweden aims to become one of the first fossil-free welfare countries in the world. In 2009, specific energy and climate policy targets were announced for 2020, which exceed the ambition of respective EU targets in some areas. LÄS MER

 3. 3. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 4. 4. A Framework for Securing e-Government Services The Case of Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Geoffrey Rwezaura Karokola; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; e-Government; information security; maturity models; services; technical security; non-technical security; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : e-Government services are becoming one of the most important and efficient means by which governments (G) interact with businesses (B) and citizens (C). This has brought not only tremendous opportunities but also serious security challenges. Critical information assets are exposed to current and emerging security risks and threats. LÄS MER

 5. 5. Environmental Assessment of Emerging Technologies The Case of Alternative Transport Fuels

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Karl Jonasson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental assessment; life-cycle assessment; LCA; technological systems; technological transitions; socio-technical scenarios; technology path assessment; sustainable development; alternative fuels; biofuels; transport;

  Sammanfattning : There are several methods to evaluate the environmental performance of new technologies. The purpose of this thesis is to contribute to the methodological development of environmental assessments, with contributions from life-cycle assessment (LCA), theories on technical change and socio-technical scenarios. LÄS MER