Sökning: "anaesthetists"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet anaesthetists.

 1. 1. Anaesthetists and Professional Excellence Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for Professional Development, a Qualitative Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Larsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Professional training; competence; anaesthesiology; phenomenography; phenomenology; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Why do some anaesthetists perform a better job than others? Why do some trainees grow faster in their professional role than others? These are important questions when the education of anaesthetists is so topical. Research in work pedagogy has shown that competence is related to the way professionals understand their work; the two first interview studies of this thesis are about understanding work. LÄS MER

 2. 2. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Nurse anaesthetist's interactions and assessment of children's anxiety

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Ingalill Gimbler Berglund; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Preoperative anxiety; child; nurse anaesthetist; anxiety assessment;

  Sammanfattning : Forty to sixty percent of all children having surgery experience preoperative anxiety. Preoperative anxiety is a risk factor for negative behavioural changes postoperative. It is of importance to find strategies in the interaction with the child to reduce anxiety. LÄS MER

 4. 4. Care for elderly : A challenge in the anaesthesia context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Annika Larsson Mauleon; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesia care; anaesthesia nursing; elderly patients; intra-operative care; moral distress; nurse anaesthetists; paradigm case; patient experiences; problematic care; phenomenology;

  Sammanfattning : Anaesthesia care involves bioscience and technical knowledge. Provision of anaesthesia care for elderly surgical patients can be a significant challenge when promoting patient comfort, safety, and satisfaction in a high-tech context with time constraints. LÄS MER

 5. 5. Influence of depth of anesthesia on postoperative cognitive dysfunction (POCD) and inflammatory markers

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pether Jildenstål; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postoperative cognitive dysfunction; minor and major surgery; anaesthesia; depth of anaesthesia monitoring; auditory evoked potential; AAI; inflammatory marker; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Patients may suffer from various forms of postoperative cognitive dysfunction (POCD). In most cases, the impact on cognitive function is relatively transient but POCD can sometimes be long-lasting (> 1 year). Studies showing that up to one in four patients with known risk factors are affected by some form of cognitive loss. LÄS MER