Sökning: "case discussion"

Visar resultat 1 - 5 av 472 avhandlingar innehållade orden case discussion.

 1. 1. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 2. 2. In case of emergency Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Annika Andersson; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exercise; Collaboration; Emergency preparedness; Emergency work; Police; Ambulance; Rescue service; Learning; Boundaries; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Due to the emergent and dynamic nature of incidents, the complexity of emergency work is often referred to as a challenge for learning. Another recurrent challenge in emergency work is that of collaboration at and across established organizational boundaries involving actors with specific types of expertise who are operating under different regulations and responsibilities. LÄS MER

 3. 3. Assessing responsiveness in the mental health care system the case of Tehran

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ameneh Setareh Forouzan; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health care; responsiveness; health system; Iran; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Understanding health service user perceptions of the quality of care is critical to developing measures to increase the utilisation of healthcare services. To relate patient experiences to a common set of standards, the World Health Organization (WHO) developed the concept of health system responsiveness. LÄS MER

 4. 4. Gender and Social Practices in Migration A case study of Thai women in rural Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Natasha Alexandra Webster; Gunnel Forsberg; Eva Andersson; Halldis Valestrand; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; social practices; migration; rural; translocalism; micro-geographies; mobilities; spatial relations; case study; narrative interviews; life course; feminist epistemology; Thailand; Sweden; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

  Sammanfattning : Set within discussions of gender, migration and social practices, this thesis explores the ways in which Thai women migrants to Sweden build connections between rural areas through their daily activities. Arriving in Sweden primarily through marriage ties, Thai women migrants are more likely to live in Swedish rural areas than in urban areas. LÄS MER

 5. 5. Bringing predictability into a geometallurgical program An iron ore case study

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Viktor Lishchuk; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Additivity; Apatite iron ore; AIO; Block model; Change of support; Classification; Data integration; DT; Feed quality; Geometallurgical program; Geometallurgy; Iron ore; Iron recovery; Leveäniemi; Liberation; Machine learning; Magnetic separation; Malmberget; Mineralogical approach; Mineralogy; Prediction; Proxies; Proxies approach; Sampling; Simulation; Synthetic ore body; Traditional approach; WLIMS; Mineral Processing; Mineralteknik;

  Sammanfattning : The risks of starting, operating and closing mining projects have become higher than ever. In order to stay ahead of the competition, mining companies have to manage various risks: technical, environmental, legal, regulatory, political, cyber, financial and social. Some of these can be mitigated with the help of geometallurgy. LÄS MER