Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Avhandlingen beskriver och diskuterar de tidskrifter och böcker som muslimer i Sverige skrivit på svenska under 1900-talet. Framförallt gås innehållet i tidskriften Salaam - Islamisk Tidskrift (grundad 1986) igenom. Innehållet diskuteras i förhållande till hur islam har globaliserats de senaste tre decennierna. En slutsats är att Salaams skribenter har försökt att knyta sig till den s.k. islamiska rörelsen genom att reproducera dess texter och tolkningar. Samtidigt är det tydligt hur en västeuropeisk modernitet ligger till grund för den förståelse av islam som finns i Salaam. Tidigare forsknings antagande att Salaam företräder en svensk islam problematiseras. I avhandlingen diskuteras begrepp som privatisering, individuation, modernisering och globala idéflöden. Detta sätts sedan i förhållande till den övergripande frågan om hur religiös tolkning sker.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.